Zavřít

zpěvy oslňujících strojů

Nedaleko od nás odpočívají nové stroje, důvod, proč o nich víme je založený na samé podstatě našeho porozumění. Na rozdíl od jiných forem maskování, záměrem těchto strojů není potřeba se skrývat, ale naopak ztížit protivníkům šanci odhadnout jejich rychlost, směr a vzdálenost.

Výstava zpěvy oslňujících strojů, zkoumá vztah mezi novými technologiemi a soudobým postavením člověka. Vystavená díla kriticky analyzují skrytá spojení mezi individuální touhou po zlepšení se základním ohrožením, které tento vývoj vytváří. Tyto a podobné inovace budou mít v příštích deseti až dvaceti letech v České republice za následek přesun téměř půl milionu pracovních míst z lidí na stroje. Naše společnost vytváří parazitní stroje, které mají nahradit pracovní sílu dneška.

Ve videích Richarda Janečka se setkáváme s dialogy tvořené umělou inteligencí. Tyto stroje nám představují pochybnosti o naší vlastní schopnosti kontrolovat jejich pokrok. Ještě nás stále potřebují, anebo jsme jen aktivátory jejich existence ve hře života, kterou jsme, ale již prohráli? Podobně si ve svém díle Lenka Glisníková představuje korporátní pracovní prostředí zítřka a představuje nám vizi budoucnaosti, ve které je volný čas již plně automatizován a kde je naše existence na obtíž. Vyžaduje tato budoucnost naši práci, nebo už žijeme v dystopickém světě, kde jsme již my těmito stroji, aktivně pracující pro příchod našich kyborgských bratranců?

Pod záštitou inovací, pokroku a snahy o volný čas se technologie vyvíjejí rychlostí, s níž nedokáží regulační orgány držet krok. Jsou zpěvy, jimiž nás tyto stroje oslňují součástí jejich funkce, jež pro nás vytváří zábavu a snaží se zlepšovat naše životy, anebo jde jen o rekvizity, které budou znamenat začátek konce lidské rasy?

Tato výstava vznikla s laskavou podporou Magistrátu Hlavního Města Prahy, Úřadu Mětské Části Praha 7 a Key promotion.

Data

  • 12. června - 21. července 2019

Související události