Zavřít

Happy End

Během letních měsíců se v hustém postindustriálním městě dochází ke zvláštnímu jevu. Zatímco obyvatelé sní o útěku za odpočinkem, návštěvníci sem přicházejí za představou volného času. Happy End tuto skutečnost odráží spojením skupiny mezinárodních i místních umělců ke znovuvytvoření tohoto letního stavu kolize a symbiózy v galerii.

Vystavené práce zvýrazňují nenápadné struktury a stavy, které se opírají o tuto napjatou atmosféru. V díle Łukasze Jastrubczaka, "Sleeping Cowboy" (2011) je návštěvník konfrontován s daní, kterou si vybral proces přepravy. Zatímco svou sochou "Are We the Masters of Our Environment, or is it the Other Way Around?" (2018), odhaluje Dietrich Mayer vztah mezi neživou a živou hmotou, spojením vyrobených a vypěstovaných entit. Film Aminy Abbas-Nazari, "Complex Cindarellas" (2018), je výzvou pro muži převládajícímu prostředí designového světa s objekty vytvořené k použití, k motivaci a emancipaci žen a na závěr v sedmi-dílné fotografické sérii od Jiřího Skály, nazvané "Genres of Everydayness" (2017), se setkáváme s vazbou práce a volného času.

Tato výstava vznikla jako spolupráce mezi galeriemi SVIT a lítost

Data

  • 14. července - 18. srpna 2018

Související události