Zavřít

Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life

“...každý spánek je jako opravdové zažívání naděje, jako dlouhá příprava na zrovnoprávnění a svobodu.” - El Wardany, H. (2017) Book of Sleep. Cairo, Egypt: Al-Karma Books.

Série výstav Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life kurátorky Ruth Noack se blíže zabývá současnou politikou spánku a řeší otázku zdali jsme schopni si uhájit vlastní spánek a snění před nástrahy současného kapitalismu. Ve světě, který nikdy nespí, jak píše John Carry ve své knize "24/7: Terminal Capitalism and the Ends of Sleep" , se spánek mění ve zdroj spjatý s výrobou, spotřebou, konfliktem a biopolitikou. Jsme sváděni spát méně a produktivněji. Tento trend můžeme najít i v současné kulturní tvorbě v podobě performance spaní, spacích hotelů nebo hudby na usínání.

Může být spánek vnímán jako radikální a pobuřující činnost? Umíme si představit samotné snění a spánek jako politický akt? Pakliže by spánek zabraňoval kapitalistické výrobě a společenské reprodukci, byl by si spící schopen vysnít lepší život, lepší budoucnost?

Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life představuje skupinu umělců, kteří se nacházejí v různém stádiu kariéry a jejichž práce se odvíjí z různorodých kulturních kořenů za účelem zkoumání způsobů, jež by nám v budoucnosti umožnili porozumnět politice spánku. Kurátorský model této výstavní série je založen na tolik potřebné ekologii velikosti (stupnicové ekologie). Projekt vznikl s ideou malého rozpočtu a pracuje s těmi nejmenšími institucemi. První výstavy jsou pojaté jako náčrty, které se časem rozrostou.

Série byla otevřena v červenci 2018 s 21 umělci v galerii Yellow Brick v Aténách. Výstava v lítosti představí 29 pozic, předtím, než bude v říjnu 2018 pokračovat na Institute for Provocation v Pekingu.

PARTNEŘI VÝSTAVY

Tato výstava vznikla s laskavou podporou Centra pro současné umění PrahaGESTOR ochranný svaz autorskýInstitut für Auslandsbeziehungen - IFA.