Zavřít

O mořské příšeře a o medvědovi

Výstava O mořské příšeře a o medvědovi je propojením řetězce myticko-poetických výjevů, jejichž konstrukce používá příběh a obraz k vytvoření nových vyprávění. Malování, kresba a sochařství zde fungují jako soubor vizuálních podnětů, které odhalují a naznačují řetězec vyvíjejících se příběhů, které se vždy vracejí k základním lidským tématům. Výstava pracuje se světem plným lidových rčení, bájí a příběhů, a kombinuje jejich poetiku s politikou intimity, individuality a sdíleného komunitního porozumění. Mýty jsou globálním fenoménem, který reaguje na hluboké lidské existenciální potřeby, což z nich činí prostředek k porozumění skrytým psychogeografickým pravdám.

Jüri Arrak, Nada Barkate, Vytenis Burokas a Beth Collar

Umělci a umělkyně představení na této výstavě odkazují na konkrétní historické události, jež se odehráli v jejich blízké minulosti, nebo na osobní dispozice zděděné surrealistickými praktikami zakořeněnými v dějinách umění. Mýty často vykonávají funkci psychoanalýzy, protože je lidé používají k interpretaci svého vlastního života a poznávání posvátné reality. Základní kámen západního mýtu spočívá v řecko-římské tradici, ale i to pochází z tradic, které sahají po další tisíciletí skrze kmeny Thrákie a Dunaje a dřívější kočovná společenství. Místní mýty tím nastavují zrcadlo helénské kultuře s paralelními archetypálními postavami.

Výstava tak ve shodě s tezí Roberta Gravese uvedené v jeho knize Introduction to Greek Mythology argumentuje, že narativní tradice je vyvíjející se linie myšlení, která odhaluje posvátné pravdy o politice a lidské přirozenosti, jakými jsou například evoluční vazby v řetězci, čímž se určitá schémata opakují a zdůrazňují poetiku jako lidskou nutnost.

Více informací již brzy...

Data

  • 25. ledna - 7. března 2020