Zavřít

výstava jako...

Série výstava jako… se zaměřuje na zkoumání samotného formátu výstavy skrz média, jež jsou v galerijním prostředí častokrát označovaná jako doprovodná. Série je pojata jako pracovní výzkumný projekt, který se zaměřuje na tři témata: představení, tanec a jídlo. Umělci, choreografové, designéři a teoretici byli vyzváni, aby prozkoumali, jak mohou tato témata nebo média povzbudit procesy, v nichž jsou strukturovány umělecké postupy.

výstavy jako... je aktivována během tří intenzivních víkendů. Pozvaní odborníci, prostřednictvím rozmanitého spektra metod, prezentují své praktiky jako prostředek k prozkoumání, sdílení a přístupu k roli veřejných programů. Tento výzkum skrz tvorbu odhalí alternativní výstavní platformy.

výstava jako... vznikla s laskavou podporou Key Promotion.