Zavřít

Annette Ruenzler

Annette Ruenzler je německá umělkyně žijící v Berlíně. Pracuje především se sochou a instalací. V její tvorbě se objevuje opakující se téma –  jakým způsobem se svět věcí odráží na společenském chování. Ve své práci přistupuje k sociálním a psychologickým předmětům nenuceným, ale přímým způsobem. Práce evokuje napětí mezi objektovostí a nemateriálností; odkrývá pohled na periferní, pomíjívé a skryté. Její praxe, zatímco je politická, se soustředí na možnosti estetiky pochybovat o omezujících společenských konceptech. Její obraznost ukazuje sloučení každodenní reality s jinými pohledy, tak, že zatímco se díváme na třetí realitu, vzniká syntéza z realit nám známým. Její díla byly vystaveny v muzeích a mezinárodních galeriích.