Zavřít

Binelde Hyrcan

Binelde Hyrcan je angolský multidisciplinární umělec, který se ve své maliřské, sochařské, designové, filmové a performativní tvorbě často zabývá absurditou reprezentovanou politickými a společenskými zvyky a postoji, a kriticky analyzuje struktury moci a lidské marnosti. V dospívání odešel do Francie, kde začal poprvé navšťevovat umělecké studium. Po absolvování BA v Nice nastoupil na School of Fine Arts in Monaco: Bosio Pavillon, kde také zinscenoval představení nazvané King. Tato inscenace ho zprofanovala ve všech místních policejních stanicích a nasměřovala jeho následnou tvorbu, která ve své středu zesměšňouje ty s velkou mocí a nastiňuje zrcadlo bludům vznešenosti.