Zavřít

. Gangart

Gangart je rakouský umělecký kolektiv, který pracuje v měnících se konstelacích na poli umění, architektury, kurátorství a výzkumu. Jejich projekty se zabývají městským prostředím a nahlíží na něj jako na strukturovaný prostor s performativním pozadím s muzeem jako vybudovanou politickou entitu s kulturní produkcí a kulturními podmínkami/kontexty s ní spjatých. Gangart spolupracoval s institucionálními projektovými partnery zahrnující the Academy of Fine Arts ve Vídni, Art Today v Plovdivu, Artothek ve Vídni, s Austrian Cultural Forum v New Yorku, na Architectural Biennial v Benátkách, na Bayrisches Staatsschauspiel/Marstall v Mnichově, v Carnegie Museum ve Filadelfii, v CCA-Center for Contemporary Arts v Tbilisi, v CIVA-Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage v Bruselu, v Elias Canetti Association v Ruse, v Middlesbrough Institute for Modern Art, ve Women’s Museum v Hittisau, v MAK—Museum for Applied Arts ve Vídni, v Medienwerkstatt ve Vídni, v Moderna Galerija v Ljubljani, v Mücsarnok/Art Hall v Budapešti, v Museum for European Ethnology ve Vídni. Od roku 1995 vyučovali na Academy of Fine Arts ve Vídni, Akademii výtvarných umění v Praze, University of Applied Arts Vienna, University Damascus, Department of Sociology and Anthropology/University of Amsterdam, Technical University Graz, University of Design Linz a Technical University Vienna. Simonetta Ferfoglia a Heinrich Pichler jsou zakládající členové Gangart.