Zavřít

Hynek Alt

Hynek Alt je umělec a fotograf, který se zaměřuje na konceptuální přístup a zkoumání fotografického média. Vystudoval fotografii na pražské FAMU a Visual Research Lab na State University of New York at New Paltz. Svá díla koncipuje převážně do prostoru galerie, který pojímá jako svébytný celek. V současné době vede společně s Jenem Kratochvilem Ateliér fotografie a nových médií na Katedře fotografie pražské FAMU.