Zavřít

Jürgen Stollhans

Jürgen Stollhans je německý umělec, který žije a pracuje v Kolíně nad Rýnem. V 80. letech studoval malbu v Münsteru s Norbertem Tadeuszem a sochařství na Kunstakademie Düsseldorf s Erichem Reuschem. Stollhans sestavuje výsledky svého výzkumu v oblasti politiky, současné historie a vědy do výkresů, koláží, animací a instalací, v nichž se sbíhají motivy z těchto různých oborů. Tímto způsobem jeho práce umožňuje prolnout historii se současností, umění s každodenním životem a nebo s prvky biografie a evoluční teorií.  Zároveň rozvíjí rozšiřující se analogie, spojuje náznaky a významy, znovu je překrucuje a překládá, podtrhává paradoxy a absurdity. Stollhans využívá pro tvorbu svůj vlastní archiv, skládající se ze skicářů, novinových článků, fotografií a nalezených objektů, které nahromadil v průběhu různých výzkumných cest a objevování. Jeho díla často vycházejí z místních referencí nebo jsou založeny na otázkách implikovaných výstavním prostorem. Jeho díla byla prezentována na různých sólových i skupinových výstavách. V roce 2016 vystavoval v Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem a v Suzhou Museum of Art v Číně, v roce 2012 na Busan Biennale v Jižní Koreji, v roce 2007 na dokumenta 12 v Kasselu, v roce 2006 v LA normalidad v Buenos Aires a v současnosti také v Lehmbruck-Museum v Duisburgu. V roce 2014 získal cenu Konrad-von-Soest-Preis a v roce 2003 grant Stiftung Kunstfonds.