Zavřít

Leeron Tur-Kaspa

Leeron Tur-Kaspa je izraelsko-americká umělkyně žijící v Amsterdamu. Její tvorba, skrze domácí textury, zkoumá mezikulturní traumata a touhy. Tur-Kaspa obdržela titul bakalář od Yale University a v současné době dokončuje svá magisterská studia na Dutch Art Institute v Arnhemu.