Zavřít

Radek Brousil

Radek Brousil (*1980) ve své tvorbě pracuje především s textilními materiály, které kombinuje s fotografií, keramikou a videem. Jeho témata jsou často společenskou výpovědí, projevuje se aktivistické vyjadřování k nejisté budoucnosti vzhledem k sociálním, kulturním a environmentálním problémům, které se vymezují vůči standardním interpretacím a terminologii, ale jsou spíše na symbolické, osobní a emotivní úrovni. Jeho zájem se soustředí např. na postkoloniální tendence v současném uměleckém diskurzu, problematiku původu a distribuce květin nebo textilií Při práci s látkami dává důraz na jejich českou výrobu s distribucí pro africký trh, naráží při tom na problematiku tržní ekonomiky a mocenských ekonomických vztahů. Radek Brousil absolvoval Ateliér fotografie na pražské UMPRUM, kde v současnosti pokračuje v doktorandském studiu. V roce 2015 obdržel Cenu Oskára Čepana pro mladé vizuální umělce. Jeho práce je zahrnuta v domácích i zahraničních soukromých a institucionálních sbírkách.