Zavřít

Valentýna Janů

Valentýna Janů (*1994) je česká umělkyně, která ve své tvorbě reflektuje proměny sociálních vazeb, vnímání času, vztah reality vůči jejímu zobrazování a politiku identity své generace a genderu. Tyto komplikované vztahy následně překládá do podoby imerzivních prostředí, ve kterých často kombinuje video, fotografii, text a trojrozměrné objekty. Inspiraci nachází mimo výtvarné umění; v literatuře, pop music a především v každodenních situacích. Janů patří mezi nejmladších institucionálně aktivní české umělkyně, je absolventkou pražské FAMU (Ateliér Postkonceptuální fotografie u Jiřího Thýna) a nyní dokončuje magisterské studium na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér intermediální tvorby II Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského). V posledních několika letech vystavovala jak v tuzemsku (například sólová představení v Národní Galerii Praha a v Galerii Hlavního města Prahy), tak v zahraničí (včetně skupinových výstav v Kunstevereniging Diepenheim v Holandsku a na Columbia University v New Yorku).