Zavřít

Zheng Mahler

Zheng Mahler je hongkongský kolektiv, která se skládá z umělce Royce Ng a antropoložky Daisy Bisenieks. Společně pracující na výzkumných, komunitních a site-specific projektech, které často využívají digitální média, performance a instalaci k objevení vztahů mezi uměním a výzkumnými postupy. Na základě vzájemných zkušeností zkoumají limity, metody a strategie rozšiřování blízkých disciplín. Společně vystavovali, vystupovali a účinkovali v mnoha uměleckých prostorách a institucích v Austrálii, Asii, Africe, Evropě a USA.