Close

VERNISÁŽ: Záhradníkov dom

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy slovenského kurátora Filipa Vanča nazvané Záhradníkov dom. Slavnostní zahájení proběhne v pátek 31. července 2020 v 18:00 v galerii lítost na adrese Vlkova 821/23, Praha 3.

Milan Tittel, Cyril Blažo

Práce Milana Tittela se nenabízejí na první kontakt, neoslovují přímo a bez přípravy. Jeho dílo má i jakousi populární vrstvu a snadno srozumitelný humor. Například známá figura – zdráhám se říci socha – bratislavského „Čumila“ se v Tittelově podání mění na memorabilia, drobný památkový předmět, jakýsi miniaturní náhrobní kahan. Ale hlavní část jeho díla se nepoddává tak snadno. Vyžadují zvláštní typ soustředění, zbavení se jakýchkoliv myšlenkových předsudků a očekávání. Musíme se jednoduše vypnout, přerušit obvyklý koloběh převzatých a mimovolných myšlenek, dostat se ke meditaci, jakémusi beztížném stavu mysli.

Záhradníkov dom vzniká jako spolupráce mezi galeriemi Photoport (SK) a lítost. Tato výstava vznikla s laskavou podporou fondu na podporu umenia, Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a agentury Key Promotion.

Dates

  • 31 July 2020, 6 p.m.

Related Events